• Sağlık Hukuk Sertifika Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012
  • Mal Rejimleri I Seminer Programı, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012
  • Yargı Kararlarıyla Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sertifika Programı, Marmara Üniversitesi, 12-2013
  • İnsan Hakları Hukuk Sertifika Programı, İstanbul Üniversitesi, 04-2013
  • Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı, Özyeğin Üniversitesi, 12-2014
  • Adalet Bakanlığı Alternatif Uyuşmazlıklar Daire Başkanlığı, Gedik Üniversitesi, Uzlaştırma Eğitimi, Uzlaştırma Sertifikası, Mayıs – Haziran, 2019
  • Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Semineri, Kasım 2019
  • Beş Adımda Zaman Kullanımı 4-5-6 Mayıs 2021
  • İşçilik Alacakları Hesaplamalarında Efektif Excel Kullanımı-İş Mevzuatı Bilirkişilik  Uzmanlık İleri Eğitimi
  • Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Uygulama Eğitimi