Av. Efser ÖZTÜRK​

1993 yılında İstanbul’da doğan Efser ÖZTÜRK, 2015 Yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden burslu olarak mezun oldu. Stajyerliğini STFA Construction Group’da tamamladı. Staj döneminde gayrimenkul uyuşmazlıkları ile şirket birleşmeleri, tür değişimleri ile Enerji Hukuku ve İş Davalarında hukuki süreç takibi ve raportörlük yapmıştır. 2016-2018 yıllarında çalışmalarını Adli Hakimlik ve Savcılık sınavlarına hazırlık sürecine yoğunlaştırmış, sınavlardan yüksek puan alarak, mülakata girmeye hak kazanmıştır. 2018-2021 Yılları arasında ise T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda, 3. Kademe Avukat olarak çalışmış burada Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Tasfiye Halinde Emlak ve Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den Temlik Alınan Tahsili Gecikmiş Alacakların Tahsiline Yönelik Olarak Tüm İcra ve Dava Takiplerinin Yönetilmesi’nde görev almıştır.

Bankacılık Hukuku, Şirketler Hukuku, Miras Hukuku uyarınca hukuki uyuşmazlıkların takibini yürütmüş olup, Tüketici Uyuşmazlıkları ve ticari işletme hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile Şirket tasfiyeleri ve Konkordato süreçleri ile ilgili davalarda avukat olarak görev almış ve fon takibi yapmıştır. Çeşitli varlık yönetim şirketlerinde Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninin Hazırlanması sürecini yönetmiş ve Kurul Başvuru Sürecinin Takibini yapmıştır. Ek olarak hukuk yazılım programı ETC Base Kullanım Sözleşmesi’ni hazırlamıştır.

2021 yılında ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan ayrılarak kendi hukuk bürosunu kurmuştur. Hukuk bürosunda ağırlıklı olarak, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Ticari işletme ve Şirketler Hukuku ile ilgili hukuki takip yürütmektedir.

Sertifikalar - Yazım Çalışmaları

SERTİFİKALAR

 • Sağlık Hukuk Sertifika Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012
 • Mal Rejimleri I Seminer Programı, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012
 • Yargı Kararlarıyla Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sertifika Programı, Marmara Üniversitesi, 12-2013
 • İnsan Hakları Hukuk Sertifika Programı, İstanbul Üniversitesi, 04-2013
 • Enerji Piyasaları ve Hukuku Sertifika Programı, Özyeğin Üniversitesi, 12-2014
 • Adalet Bakanlığı Alternatif Uyuşmazlıklar Daire Başkanlığı, Gedik Üniversitesi, Uzlaştırma Eğitimi, Uzlaştırma Sertifikası, Mayıs – Haziran, 2019
 • Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Semineri, Kasım 2019
 • Beş Adımda Zaman Kullanımı 4-5-6 Mayıs 2021
 • İşçilik Alacakları Hesaplamalarında Efektif Excel Kullanımı-İş Mevzuatı Bilirkişilik  Uzmanlık İleri Eğitimi
 • Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Uygulama Eğitimi

YAZIM ÇALIŞMALARI

 • Uluslararası Hukukta Devletin Yargı Bağışıklığı (Bitirme Tezi)
 • Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılabilirliği