Nafaka, boşanmış veya ayrı yaşayan eşler arasındaki ekonomik dengesizliği düzelten bir tür mali destektir. Nafaka, boşanma sonucu ortaya çıkan ekonomik kayıpları dengelemek ve eşler arasındaki yaşam standardını korumak amacıyla ödenir. Boşanma durumunda, genellikle daha güçsüz veya ekonomik olarak daha az güçlü olan eşe, daha güçlü veya daha fazla gelire sahip olan eski eş tarafından ödenir. Nafaka, evlilik birliğinin sona ermesinin ardından her iki tarafın da ekonomik olarak ayakta kalmasına yardımcı olur.

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka davası açmak için öncelikle bir avukatın yardımıyla mahkemeye başvurmak gerekmektedir. İstanbul’da boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukat, bu süreçte size rehberlik edebilir ve gerekli belgeleri hazırlamanıza yardımcı olabilir. Nafaka davası açma süreci aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hukuk Danışmanlığı: İlk adım, uzman bir İstanbul boşanma avukatı ile iletişime geçmektir. Avukat, durumu inceleyecek ve size nafaka davası açma süreci hakkında bilgi verecektir.
 2. Dava Başvurusu: Avukatınızın yönlendirmesiyle, nafaka davası için mahkemeye başvuru yapılır. Başvuru sırasında nafaka talebinizin gerekçelerini ve miktarını belirtmelisiniz.
 3. Delillerin Toplanması: Dava sürecinde, nafaka talebinizi destekleyecek deliller toplanır. Gelir, gider ve diğer mali durum belgeleri, mahkemeye sunulacak kanıtlardır.
 4. Duruşma: Dava mahkemeye taşınır ve mahkeme tarafından belirlenen bir tarihte duruşma yapılır. Her iki taraf da duruşmada savunmalarını sunabilirler.
 5. Karar: Mahkeme, nafaka talebinizi değerlendirdikten sonra bir karar verir. Karar, nafaka miktarını ve ödeme süresini belirler.
 6. Uygulama: Kararın ardından, nafaka ödemesi başlar ve bu ödemeler düzenli aralıklarla yapılır. Nafaka miktarı ve süresi mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka, farklı ihtiyaçlara göre çeşitli türlerde olabilir. İşte yaygın nafaka türleri:

 1. Geçici Nafaka: Boşanma davası sırasında veya hemen sonrasında ödenen bir tür geçici destektir. Bu nafaka, eşlerin boşanma sürecini atlatırken ekonomik olarak ayakta kalabilmelerine yardımcı olur.
 2. Aylık Nafaka: Daha uzun vadeli bir nafaka türüdür ve boşanma sonrası bir süre boyunca veya belirli bir süre için ödenir. Bu süre boyunca nafaka alıcı eşin ekonomik ihtiyaçları karşılanır.
 3. Çocuk Nafakası: Çocukların bakımı ve eğitimi için ödenen bir nafaka türüdür. Bu nafaka, çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.
 4. Rehabilitasyon Nafakası: Eşlerden biri, boşanma sonrası ekonomik olarak bağımsız hale gelmek için eğitim veya mesleki eğitime ihtiyaç duyuyorsa ödenen bir nafaka türüdür. Bu nafaka, eşin kendini yeniden kurabilmesine yardımcı olur.
 5. Müşterek Çocukların Nafakası: Boşanma sonrası eşlerin müşterek çocuklarının masraflarını karşılamak amacıyla ödenen bir tür nafakadır. Bu nafaka, çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir.

İstanbul’da boşanma davaları ve nafaka davaları oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle, İstanbul boşanma avukatı rehberliği bu süreçte oldukça önemlidir. Avukatınız, sizin haklarınızı korumanıza ve adil bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, nafaka, boşanma sonrası ekonomik dengesizlikleri düzeltmek ve tarafların yaşam standartlarını korumak için önemli bir hukuki kavramdır. Nafaka davası açarken uzman bir boşanma avukatının hukuki danışmanlığına başvurmak, süreci daha sorunsuz hale getirebilir ve adil bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olabilir.