İcra takibi, hukuki bir süreçtir ve bir kişinin veya kurumun, mahkeme kararı veya yasal bir borç nedeniyle ödeme yapmaması durumunda başlatılan bir yasal işlemdir. Bu süreç, alacaklı kişinin veya kurumun haklarını korumasına ve borcunu tahsil etmesine yardımcı olur. İcra takibi başladığında, alacaklı, mahkeme kararı veya icra ihbarnamesiyle borcu kanıtlayarak icra müdürlüğüne başvurur. Ardından icra memurları, borcu tahsil etmek için yasal işlemleri başlatır. İcra takibi, alacaklının haklarını korurken borçluya da yasal bir süreçte itiraz etme hakkı tanır.

İcra Takibi Yapılmazsa Ne Olur?

İcra takibi yapılmazsa, alacaklı kişi veya kurum, borcunu tahsil etme hakkını kaybetmez. Ancak icra takibi yapılmadığı sürece alacaklı, borcun tahsilini kendisi için daha zor hale getirebilir ve borçlu kişinin ödemeyi geciktirmesine veya kaçınmasına neden olabilir. İcra takibi yapılmadığında ortaya çıkan olası sonuçlar şunlar olabilir:

 • Borçlu Kişinin Ödemeyi Geciktirmesi: İcra takibi olmadığında, borçlu kişi veya kurum, borcu ödemekte gecikme yaşayabilir veya hiç ödeme yapmayabilir. Bu durumda, alacaklı kişi veya kurum, borcunu tahsil etmek için daha fazla zaman ve kaynak harcamak zorunda kalabilir.
 • Alacaklı Kişinin Hakları: İcra takibi olmadığında, alacaklı kişi veya kurumun yasal hakları sınırlı olabilir. Mahkeme kararı olmadan borçlu kişinin malvarlığını haczedemezler veya yasal yollarla tahsil edemezler.
 • Borç Artabilir: Borçlu kişi veya kurum, borcu ödememek veya geciktirmek suretiyle faiz ve cezaların birikmesine neden olabilir. Bu durum, borcun daha da artmasına yol açabilir.
 • Alacaklı Kişinin Mahkemeye Başvuru Hakkı: Alacaklı, borcu tahsil etmek için ilerleyen dönemlerde icra takibi başlatabilir. Ancak bu, borcun daha fazla zaman ve kaynak kaybına yol açabilir.
 • Uzun Süreçler: İcra takibi başlamadığında, borcun tahsil edilmesi uzun ve karmaşık hukuki süreçlere dönüşebilir.

Bu nedenle, alacaklı kişi veya kurum, borçlu tarafından ödeme yapılmasında bir gecikme veya zorluk yaşadığında, genellikle icra takibi başlatmayı düşünür. İcra takibi, borcun hızlı ve etkili bir şekilde tahsil edilmesine yardımcı olabilir ve alacaklının yasal haklarını korumasına olanak tanır.

Nasıl İcra Takibi Yapılır?

İcra takibi başlatmak için aşağıdaki temel adımları izlemelisiniz:

 • Borç veya Mahkeme Kararı: İcra takibi için öncelikle bir mahkeme kararı veya yasal bir borcu kanıtlayan belgelere sahip olmalısınız. Bu belgeleri hazırlamak için kartal icra avukatı tarafından yardım alabilir veya mahkemeden alabilirsiniz.
 • İcra Müdürlüğüne Başvuru: Mahkeme kararı veya yasal belgeleri alacaklı, ilgili icra müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlatır. Bu başvuruda borçlu kişinin veya kurumun kimlik bilgileri, borç miktarı ve ödeme planı gibi bilgiler sunulur.
 • İcra İhbarnamesi: İcra müdürlüğü, borçlu kişiye veya kuruma resmi bir icra ihbarnamesi gönderir. İhbarnamede, borcu ödeme tarihi ve icra işlemlerinin başlama süresi belirtilir.
 • Haciz İşlemi: Borçlu tarafından borç ödenmez veya ödeme yapılmazsa, icra memurları varlıkların haczi işlemine başlar. Haczedilen varlıklar, borcun tahsil edilmesi amacıyla satılabilir.
 • Satış ve Tahsilat: Haczedilen varlıkların satılması işlemi gerçekleştirilir ve elde edilen gelir, borcun tahsil edilmesi için kullanılır.
 • İtiraz ve İtirazın İncelenmesi: Borçlu kişi veya kurum, icra işlemlerine itiraz edebilir. İtirazlar mahkeme tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

İcra takibi, yasal bir prosedürdür ve belirli yasal düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, icra takibi başlatırken veya sürecin herhangi bir aşamasında bir hukuk danışmanından veya İstanbul icra avukatı tarafından yardım almak önemlidir.